Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Kształcenie w zakresie obowiązywania faktury elektronicznej do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do procesu, który pomaga firmom i przedsiębiorcom dostosować się do przepisów dotyczących elektronicznego stosowania faktur w Polsce. KSeF to narzędzie, które ma na celu ułatwienie procesu fakturowania oraz sprawozdawczości podatkowej.

KSEF, czyli Krajowy System e-Faktur, do polskiego systemu umożliwiającego zastosowanie i odbiór faktury elektronicznej. Poniżej znajduje się opis szkoleń z obsługi faktury elektronicznej do KSEF:

Cel szkoleń: Celem szkoleń jest zapoznanie się uczestników z korzystaniem z faktur elektronicznych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur oraz zapewnienie im możliwości korzystania z tego systemu, z zastosowaniem wymagań.

Program szkoleń:

 1. Wprowadzenie do faktury elektronicznej:
  • Krótka historia faktury elektronicznej w Polsce.
  • Korzyści i korzyści związane z fakturami elektronicznymi.
  • Podstawowe definicje i pojęcie.
 2. Krajowy System e-Faktur (KSEF):
  • Co to jest KSEF i jakie mam zadania.
  • Rejestracja i dostęp do systemu.
  • Niezbędne formalności i uprawnienia.
 3. Wypłata faktury elektronicznej:
  • Struktura faktury elektronicznej.
  • Obowiązkowe elementy faktury.
  • Tworzenie faktur elektronicznych w KSEF.
  • Sposoby wypełniania pól na fakturze.
 4. Podpisywanie faktur elektronicznych:
  • Jak działa elektroniczny podpis kwalifikowany.
  • Proces pod faktury podatkowej w systemie KSEF.
  • Bezpieczeństwo i godność z wolnością.
 5. Wysyłanie faktury elektronicznej:
  • Adresowanie faktury elektronicznej.
  • Proces wysyłania faktury do odbiorcy.
  • Potwierdzenie dostarczenia.
 6. Odbieranie faktury elektronicznej:
  • Proces odbioru faktury w systemie KSEF.
  • Przechowywanie i archiwizacja faktur elektronicznych.
  • Możliwość odliczenia faktur.
 7. Raportowanie i kontrola faktury elektronicznej:
  • Obowiązki związane z kontrolą i raportowaniem faktur.
  • Audyt i kontrola transakcji w KSEF.
 8. Zgodność z obowiązkami podatkowymi:
  • Kwestia prawna związana z fakturami elektronicznymi w Polsce.
  • Obowiązki rozdziałów i dostawców.
 9. Pytania i dyskusja:
  • Sesja pytań i odpowiedzi, których uczestnicy mogą zadawać pytania i omawiać kwestie związane z fakturami elektronicznymi.

Podsumowanie:

Szkolenie może być dostępne z aktualnymi informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym i regulacjach związanych z fakturami elektronicznymi.

Warto pamiętać, że przepisy podatkowe mogą podlegać zmianom, dlatego istotne jest aktualizowanie wiedzy na ten temat oraz zapewnienie zgodności z dostępem podatkowym w Polsce.

Termin

Warsztaty odbędą się w grudniu 2023

Zapisy

Zapisy drogą on-line:
szkolenia@synergroup.pl
Prześlij tekst zgłoszenia:
Jestem zainteresowana/y warsztatami z fakturowania z uwzględnieniem systemu KSeF, proszę o więcej szczegółów.
(Imię i nazwisko, tel.)

Ilość miejsc

Ilość miejsc ograniczona – grupa max 16 osób!