Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22

Ze szkoleniami z pierwszej pomocy mamy do czynienia już od dziecka. Pierwszą styczność z jej podstawowymi zasadami prawdopodobnie mieliśmy w szkole podstawowej. Później wielokrotnie podczas kursów na studiach czy w zakładach pracy. Ale czy wiesz, że Kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy osobie poszkodowanej? Wynika to z regulacji art. 162, który stanowi:

 • 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Szkolenie z pierwszej pomocy to kurs, który ma na celu nauczyć uczestników podstawowych umiejętności udzielania pomocy w nagłych sytuacjach medycznych. Obejmuje on różnorodne zagadnienia, związane z zachowaniem w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, w których szybka i właściwa reakcja może znacząco wpłynąć na szanse przeżycia poszkodowanego.

Podstawowe elementy szkolenia z pierwszej pomocy zazwyczaj obejmują:

 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO): Uczestnicy są uczeni, jak wykonywać prawidłową resuscytację w przypadku zatrzymania krążenia. Nauka ta obejmuje wykonanie ucisków klatki piersiowej oraz sztucznego oddychania.
 2. Postępowanie w przypadku krwawień i ran: Uczestnicy uczą się, jak prawidłowo zabezpieczyć i opatrzyć różnego rodzaju rany, aby uniknąć infekcji i przyspieszyć proces gojenia.
 3. Pomoc w przypadku oparzeń i obrażeń: Uczestnicy poznają zasady postępowania w razie oparzeń, złamań, zwichnięć czy skręceń, aby zapewnić poszkodowanemu niezbędną pomoc do czasu przybycia służb medycznych.
 4. Obsługa defibrylatora AED: Uczestnicy są szkoleni w korzystaniu z automatycznego defibrylatora (AED), który może być kluczowym urządzeniem w przypadku zatrzymania akcji serca.
 5. Pierwsza pomoc dla dzieci i niemowląt: Osoby biorące udział w szkoleniu dowiadują się, jak różnią się metody i techniki udzielania pierwszej pomocy u dzieci i niemowląt, które mogą wymagać specjalnego podejścia.
 6. Pomoc w przypadku udaru i reakcji alergicznych: Uczestnicy uczą się rozpoznawać objawy i podejmować odpowiednie kroki w przypadku udaru cieplnego lub słonecznego oraz reakcji alergicznych, które mogą być potencjalnie niebezpieczne.
 7. Transport poszkodowanego: Szkolenie może również obejmować naukę właściwego przenoszenia i transportu poszkodowanego, aby minimalizować ryzyko dodatkowych obrażeń.

Szkolenie z pierwszej pomocy zazwyczaj jest prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, który łączy teoretyczną wiedzę z praktycznymi ćwiczeniami. Ważną częścią kursu jest także omówienie procedur i zasad postępowania w różnych sytuacjach, aby uczestnicy mogli zrozumieć, kiedy i jak właściwie reagować.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Dzięki takim szkoleniom społeczność staje się bardziej świadoma i gotowa do pomocy w przypadku awaryjnych sytuacji zdrowotnych, co może uratować życie i zdrowie wielu osób.

Pierwsza pomoc dla pracowników Twojej firmy

Umiejętności opanowania stresu i skutecznego udzielania pierwszej pomocy to czynności, które po prostu ratują życie. Niezależnie od tego, czy Twoi pracownicy wiedzą, jak założyć opaskę uciskową, co zrobić w przypadku zadławienia się kogoś lub omdlenia, posiadają wiedzę niezbędną do obsługi dostępnego w firmie urządzenia AED: faktem jest, że powtarzania tej wiedzy nigdy za wiele, ponieważ mają one szansę utrwalić się na tyle, by w sytuacji kryzysowej pozwolić działać intuicyjnie i automatycznie. Szkolenia dla firm przeprowadzamy na miejscu, nie ma więc konieczności przewożenia pracowników w inne miejsce. Posiadamy nowoczesny sprzęt i wykwalifikowanych szkoleniowców praktyków, którzy prowadzą zajęcia w sposób atrakcyjny i ułatwiający zapamiętywanie.

Pierwsza pomoc dla wychowawców kolonijnych, opiekunów dzieci i nauczycieli

Jesteś wychowawcą kolonijnym, opiekunem dzieci lub osób starszych, a może po prostu nauczycielem? Zwykły, codzienny kontakt z ludźmi wymaga od nas znajomości podstaw udzielania pierwszej pomocy, ale jeśli zawodowo pracujesz z osobami, o których bezpieczeństwo jesteś zobowiązany zadbać w sposób szczególny, nasze szkolenia pomogą ci przyswoić niezbędną wiedzę, opanować stres w sytuacji kryzysowej i działać w wielu podbramkowych sytuacjach.

Dlaczego Synergroup?

 • Wszystkie nasze szkolenia zwieńczamy certyfikatem. Do swojego zadania podchodzimy profesjonalnie, ale i spokojnie. Dopasowujemy ofertę szkoleniową, jej poziom zaawansowania i typ pracy w zależności od zespołu. Dbamy o pozytywną atmosferę sprzyjającą przyswajaniu wiedzy, jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, a także sugestie dotyczące sposobu przekazywania wiedzy: więcej praktyki/więcej teorii. W zawodach związanych ze służbą medyczną pracujemy od wielu lat, możesz nam zaufać!

Jesteśmy dumni z tego!

ZOBACZ NASZE REFERENCJE

_

Szkolenie z Pierwszej Pomocy BLS

„Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych lub dzieci”

Zakres szkolenia:

 1. Aspekty prawne w pierwszej pomocy.
 2. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy.
 3. Schemat BLS – podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych lub dzieci.
 4. Pozycja boczna bezpieczna.

Czas szkolenia:
2 godziny zegarowe

Ilość osób max:
16 osób grupa

Miejsce szkolenia:
Kęty – Sala własna.

brutto784Grupa
brutto49Osoba

W przypadku innego miasta, zamawiający pokrywa koszt dojazdu instruktorów (2,3 zł za kilometr netto licząc od siedziby firmy w jedną stronę) oraz koszty sali wykładowej.

_

Szkolenie z Pierwszej Pomocy BLS + AED

„Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych: wybrane stany nagłe (4 tematy) lub z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED”

Zakres szkolenia:

  1. Aspekty prawne w pierwszej pomocy.
  2. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy.
  3. Schemat BLS – podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych.
  4. Postępowanie i ćwiczenia: w wybranych stanach nagłych (4 tematy) lub z wykorzystaniem AED.
  5. Pozycja boczna bezpieczna.

Czas szkolenia:
4 godziny zegarowe

Ilość osób max:
16 osób grupa

Miejsce szkolenia:
Kęty – Sala własna.

brutto1424Grupa
brutto89Osoba

W przypadku innego miasta, zamawiający pokrywa koszt dojazdu osób szkolących (2,5 zł za kilometr licząc od siedziby firmy) oraz koszty sali.

_

Szkolenie z Pierwszej Pomocy BLS/AED + trauma training

„Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych: wybrane stany nagłe (4 tematy) z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED” + trauma training.

Zakres szkolenia:

  1. Aspekty prawne w pierwszej pomocy.
  2. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy.
  3. Schemat BLS – podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych.
  4. Postępowanie i ćwiczenia: w wybranych stanach nagłych (4 tematy) lub z wykorzystaniem AED.
  5. Pozycja boczna bezpieczna.
  6. Trauma training – ćwiczenia zabezpieczania urazów i ran, symulacja wypadku.
  7. Poczęstunek i napoje.

Czas szkolenia:
6 godziny zegarowe

Ilość osób max:
16 osób grupa

Miejsce szkolenia:
Kęty – Sala własna.

brutto2224Grupa
brutto139Osoba

W przypadku innego miasta, zamawiający pokrywa koszt dojazdu osób szkolących (2,5 zł za kilometr licząc od siedziby firmy) oraz koszty sali.

_

Certyfikowane Szkolenie z Pierwszej Pomocy w stanach zagrożenia życia

 1. Zatrucia Chemiczne.
 2. Urazy Środowiskowe.
 3. Urazy Wielonarządowe.
 4. Upadki z Wysokości.
 5. Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa z wykorzystaniem AED.
 6. Pozycja Bezpieczna.

Zakres szkolenia:

 1. Aspekty prawne w pierwszej pomocy.
 2. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy.
 3. Zatrucia Chemiczne:
  • Rozpoznawanie i identyfikacja zatruć chemicznych.
  • Zastosowanie właściwego postępowania ratowniczego w zależności od rodzaju zatrucia chemicznego.
  • Świadomość zagrożeń i skutków wynikających z kontaktu z substancjami toksycznymi, drażniącymi i żrącymi.
 4.  Urazy Środowiskowe:
  • Rozpoznanie i identyfikacja rodzajów urazów środowiskowych.
  • Poznanie najczęstszych przyczyn urazów.
  • Zabezpieczanie ran powstałych na skutek urazów środowiskowych.
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku porażeń prądem, oparzeń termicznych i chemicznych, oraz odmrożenia.
 5.  Urazy Wielonarządowe:
  • Rozpoznawanie i identyfikacja urazów wielonarządowych.
  • Umiejętność tamowania masywnych krwotoków i zastosowanie odpowiednich metod opatrywania ran.
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przy urazach powstałych na skutek potrącenia lub wypadku komunikacyjnego.
 6.  Upadki z Wysokości:
  • Rozpoznawanie i identyfikacja najczęstszych obrażeń i powikłań związanych z upadkami.
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku upadku z wysokości
 7.  Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa z wykorzystaniem AED:
  • Wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
  • Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 8.  Pozycja Bezpieczna:
  • Praktyczne zastosowanie zasad przyjmowania pozycji bezpiecznej.

Czas szkolenia:
4 godziny zegarowe

1,5 h teoria

2,5 h praktyka/ćwiczenia

Ilość osób max:
20 osób grupa

Miejsce szkolenia:
Kęty – Sala własna.

netto1300Grupa
brutto1599Grupa
brutto80Osoba indywidualna

Cała Polska – zamawiający pokrywa koszty lub udostępnia salę wyposażoną w odpowiednią ilość miejsc dla grupy do przeprowadzenia szkolenia.

Pozostałe szkolenia wyceniane indywidualnie.