Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22

Zabezpieczenie przeciwpożarowe ma co do za zasady zapobiec powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, a także zapewnić dość sił i środków do jego zwalczania. Ma również na celu umożliwienie prowadzenia działań ratowniczych wykwalifikowanych jednostek, które pojawią się na miejscu. PPOŻ. jest niezbędnym elementem organizacji imprezy masowej, która musi spełniać wymagania podane w ustawie oraz te przedstawione przez władze miasta i miejscową straż pożarną.

Do aktywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych możemy zaliczyć:

  • instalacje sygnalizacji pożaru (ISP),
  • stałe urządzenia gaśnicze (SUG),
  • urządzenia zraszaczowe,
  • systemy hydrantowe,
  • klapy domowe (systemy odprowadzania dymu i ciepła).

Do zabezpieczeń przeciwpożarowych pasywnych zaliczamy natomiast:

  • impregnacja przeciwogniowa,
  • zabudowy przeciwogniowe,
  • przegrody pożarowe,
  • zabezpieczenia kabli i systemów technicznych,
  • ściany i drzwi przeciwogniowe.

Bądź przygotowany na wszystkie okoliczności

Zabezpieczenie imprezy masowej pod względem ppoż. polega między innymi na przygotowaniu planu zabezpieczenia tej imprezy, a także szczegółowego planu ewakuacji. Wymaga sporządzenia odpowiedniej dokumentacji dla miejscowej jednostki straży pożarnej, rozmieszczenia i dobrania odpowiedniego podręcznego sprzętu gaśniczego oraz stałego nadzoru wykwalifikowanej ekipy ratowniczej podczas samego trwania imprezy. Jeśli planujesz zorganizować jakąkolwiek imprezę masową, niezależnie czy odbędzie się ona w budynku czy plenerze, będziesz zobowiązany do zabezpieczenia terenu nie tylko pod kątem medycznym, ale i ppoż. Jeśli zaufasz naszemu doświadczeniu, zorganizujemy wszystko za Ciebie i dopełnimy wszelkich formalności.