Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22

Czy wiesz, że kodeks pracy odgórnie nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także przeprowadzenia z nimi regularnych szkoleń z zakresu BHP? Ta kwestia szczegółowo została unormowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP.

Rozporządzenie określa:

  1. szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp, zwanego dalej szkoleniem;
  2. zakres szkolenia;
  3. wymagania dotyczące treści i realizacji programu szkolenia;
  4. sposób dokumentowania szkolenia;
  5. przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

BHP to nie tylko wymóg prawny

Szkolenie BHP nie jest jedynie formalnym obowiązkiem wynikającym z odgórnie narzuconych przepisów prawa. Szkolenie BHP zawsze powinno stanowić istotny element przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania powierzonych im obowiązków, niezależnie od tego czy będzie to ciężka praca fizyczna czy raczej lekka biurowa. Obowiązkiem pracownika jest znać aktualne przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę, a nawet poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Zorganizujemy wszystko dla Ciebie

Chociaż wydawać by się mogło, że przeszkolić nowego pracownika może każdy, choćby i inny pracownik starszy stażem lub kierownik, jeśli chodzi o zasady BHP niezbędne są do tego odpowiednie uprawnienia. Nie wystarczy powiedzieć gdzie leżą gaśnice  którędy prowadzi wyjście ewakuacyjne z budynku. Jest wiele czynników, na który Ty sam mogłeś nie zwrócić dotąd uwagi, a od których zależy bezpieczeństwo innych, ale i Twoje – szczególnie pod kątem prawnym gdyby kiedykolwiek na terenie Twojej firmy zdarzył się choćby mały wypadek.

W Synergroup pracują świetni eksperci z dużym doświadczeniem, a nasze kolenia BHP są uznawane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne jednostki nadzorujące warunki pracy – są też zgodne ze wszystkimi wymogami z rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki ws. szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004 roku.

Dlaczego Synergroup?

  • Działamy kompleksowo, organizując szkolenia wstępne i okresowe.
  • Realizujemy testy sprawdzające i wydajemy odpowiednie certyfikaty.
  • Działamy zgodnie z rozporządzeniem Ministra i dostosowujemy pakiet szkoleniowy do zmieniających się przepisów prawa.
  • Dojeżdżamy do klienta i minimalizujemy ilość zbędnych formalności.
  • Oferujemy firmom pełny pakiet wsparcia z zakresu doradztwa w dziedzinie BHP.
_

Przeprowadzane zdalnie

Zamawiający bierze odpowiedzialność za stabilne łącze internetowe

W języku polskim od49/ za uczestnika*
W języku angielskim od69/ za uczestnika*
_

Przeprowadzane stacjonarnie

Zamawiający organizuje miejsce do przeprowadzenia szkolenia

W języku polskim od59/ za uczestnika*
W języku angielskim od79/ za uczestnika*

*Cena uzależniona od ilości uczestników na szkoleniu.

_

Przeprowadzane zdalnie

Zamawiający bierze odpowiedzialność za stabilne łącze internetowe

W języku polskim od79/ za uczestnika*
W języku angielskim od89/ za uczestnika*
_

Przeprowadzane stacjonarnie

Zamawiający organizuje miejsce do przeprowadzenia szkolenia

W języku polskim od119/ za uczestnika*
W języku angielskim od129/ za uczestnika*
Okresowe BHP dla służby BHP od149/ za uczestnika*
Okresowe BHP dla pracodawców osób kierujących od119/ za uczestnika*
Okresowe BHP dla stanowisk inżynieryjno-technicznych od99/ za uczestnika*
Okresowe BHP dla stanowisk administracyjno-biurowych od89/ za uczestnika*

*Cena uzależniona od ilości uczestników na szkoleniu.

_

Dokumentacja BHP i P.Poż

Indywidualnie w zależności od rodzaju dokumentów

od100/ za uczestnika*

NIE ZNALAZŁEŚ USŁUG DLA SIEBIE?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS: