Szkolenia P.Poż.  – od 99 zł / za uczestnika!

Czy wiesz, że obowiązek pracodawcy w zakresie przeprowadzania szkoleń pracowniczych wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej? Nie jest to więc kwestia podlegająca indywidualnemu rozważeniu, a coś, co musisz przeprowadzić w swojej firmie zatrudniając choćby jedną osobę. Zgodnie z art. 1 wyżej wymienionej ustawy, szkolenie przeciwpożarowe polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Ponadto, w przypadku faktycznego pożaru w miejscu pracy, osoby przeszkolone te są zobowiązane do przeprowadzenia odpowiednich działań ratowniczych.

Jak powinno wyglądać szkolenie?

Z Twojego punktu widzenia, a więc przedsiębiorcy prowadzącego własny biznes istotne jest, że nie ma szczegółowych przepisów, które odnoszą się do tego, w jaki sposób powinno wyglądać szkolenie przeciwpożarowe. W praktyce przyjmuje się jednak, że program takiego szkolenia powinien być dostosowany do danego stanowiska pracy i przeprowadzony przez wykwalifikowany zespół, który będzie mógł takie szkolenie potwierdzić stosownym certyfikatem. Co ważne, poza szkoleniami podstawowymi dla swojego teamu, powinieneś pamiętać też o przeprowadzeniu szkolenia przeciwpożarowego okresowego. 

Czy szkolenie jest obowiązkowe?

Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie przeciwpożarowe dla swoich pracowników, nie odkładaj więc tego obowiązku na później. W razie kontroli, a tym bardziej jakiegokolwiek wypadku na terenie firmy, stosowne dokumenty będą Ci bardzo potrzebne. Chociaż określa się przepisami prawa, iż pracownicy każdej firmy powinni zostać zaznajomieni z przepisami ochrony przeciwpożarowej, to nie ma przepisów dotyczących samego przebiegu takiego szkolenia. W Synergroup podchodzimy do tego tematu kompleksowo, odpowiedzialnie i nowocześnie, aby po wszystkim jak najwięcej informacji faktycznie utrwaliło się w głowach osób biorących udział w spotkaniu.

Dlaczego Synergroup?

  • Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą i posiadamy wieloletnie doświadczenie. Nie tylko szkolimy pracowników i wydajemy stosowne certyfikaty, ale i działamy w zakresie doradztwa przeciwpożarowego i wykonujemy tak zwane audyty bezpieczeństwa pożarowego, które pozwalają ustalić faktyczny stan bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz określić, czy aby an pewno są zgodne z obowiązującymi przepisami.