Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22

Tak zwany stan bezpieczeństwa podczas trwania imprezy masowej musi być przestrzegany w oparciu o szereg przepisów BHP i Ppoż. W Synergroup wykonamy profesjonalną analizę stanu bezpieczeństwa, sprawdzimy dokładnie dokumentację BHP, ustalimy aktualny stan dróg ewakuacji, sprawdzimy zgodności obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, a także przedstawimy ewentualną koncepcję zmian w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób zgromadzonych.

Rola Inspektora BHP

Zatrudniona przez nas wykwalifikowana osoba pełniąca funkcję Inspektora BHP będzie miała za zadanie wdrożyć niezbędne dla Twojej imprezy masowej procedury bezpieczeństwa. W trakcie organizacji wydarzenia oferujemy nadzór nad realizacją poszczególnych projektów oraz wykonywanie testów BHP, wynikających z obowiązujących aktów prawnych. Inspektor BHP Synergroup udzieli Ci również pełnego wsparcia w procesie decyzyjnym i odpowie na wszystkie dodatkowe pytania oraz rozwieje wątpliwości.

Jako organizator masz obowiązek

Bezpieczeństwo imprezy masowej opiera się na spełnieniu wielu wymogów, a są to między innymi kwestie:

  • bezpieczeństwa obecnych na imprezie osób w trakcie jej trwania,
  • ochrony porządku publicznego,
  • zabezpieczenia medycznego,
  • zaplecza higieniczno-sanitarne,
  • dróg ewakuacyjnych,
  • warunków i sprzętu umożliwiającego łączność między służbami ratunkowymi a organizatorami,
  • zapewnienia sprzętu ratowniczego i gaśniczego,
  • zabezpieczenia stanu technicznego i ppoż. obiektów budowlanych
  • zabezpieczenia instalacji i urządzeń technicznych.

Dlaczego Synergroup?

Jesteśmy zgranym teamem ekspertów z dużym doświadczeniem, które wykorzystujemy w pracy na co dzień. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i umiejętnościami, które pozwalają nam w pełni i kompleksowo przystosować każdą imprezę masową pod kątem wymogów BHP i związanej z tym dokumentacji.