Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22
Synergroup - 2024-07-22

Zasady udzielania pierwszej pomocy są nam wpajane już od dziecka. Czy to znaczy, że każdy z nas umiałby zachować się poprawnie w sytuacji wymagającej udzielenia PP poszkodowanemu? Niestety zwykle strach bierze górę. Wysoki poziom adrenaliny i kortyzolu powodują, że zapominamy wszystkie teoretyczne wykłady, którymi karmiono nas na kursach. Jak faktycznie przygotować się do reanimacji lub użycia AED? Tylko w praktyce!

Nastawienie na praktykę

Ćwiczenia praktyczne, które mogą odbyć się u Ciebie w firmie lub w terenie, pozwalają zgrać zespół i szybko wychwycić ewentualne braki w przeszkoleniu poszczególnych osób. Podczas różnego rodzaju symulacji uczestnicy mają bowiem okazję sprawdzić się w sytuacjach, z którymi mogą faktycznie  zetknąć się w życiu realnym. Nasze ćwiczenia praktyczne zwiększają efektywność osób cywilnych, ale i służb ratunkowych. Stopień trudności zawsze dostosowujemy do danej grupy, gwarantując jednocześnie, że poziom przygotowania teamu po ukończeniu szkolenia przełoży się na ilość uratowanych ludzi i mienia w przypadku stanu wyższej konieczności.

Na potrzeby ćwiczeń możemy przygotować:

  • Symulowane wypadki z życia codziennego (inscenizowane, ale realistyczne), w tym potrącenia pieszych przez samochody, złamania kończyn czy krwawienia.
  • Inscenizowane pożary obiektów i samochodów, wymuszających PP i poprawnie przeprowadzoną ewakuację również z miejsc trudno dostępnych.
  • Inscenizowane wypadki masowe, a także przykładowe zachowanie tłumu podczas imprez masowych.
  • Symulacje dostosowane do potrzeb danej firmy  jej specyfiki: np. wypadek przy pracy konkretnej maszyny.
  • Symulowane wypadki z życia codziennego (inscenizowane, ale realistyczne), w tym potrącenia pieszych przez samochody, złamania kończyn czy krwawienia.
  • Inscenizowane pożary obiektów i samochodów, wymuszających PP i poprawnie przeprowadzoną ewakuację również z miejsc trudno dostępnych.
  • Inscenizowane wypadki masowe, a także przykładowe zachowanie tłumu podczas imprez masowych.
  • Symulacje dostosowane do potrzeb danej firmy  jej specyfiki: np. wypadek przy pracy konkretnej maszyny.

Dlaczego Synergroup?

W skład naszego teamu szkoleniowego wchodzą wyłącznie praktycy z wieloletnim stażem służby medycznej. Sami spotkali się z wieloma niebezpiecznymi sytuacjami i wiedzą jak opowiedzieć o nich innym. Nowoczesny sprzęt umożliwiający w praktyce przeprowadzenie niemal każdej symulacji gwarantuje powodzenie szkolenie i przyswojenie wiedzy nawet przez najbardziej opornych.